Rozen verzorgen

Bemesting en water

  • Geef een keer per jaar in het najaar kalk. Voor het groeiseizoen seizoen en na de eerste bloei volgt een bemesting met een organische langzaam werkende magnesiumhoudende NPK-meststof. Bij tuicentra is speciale rozenmest verkrijgbaar.  Magnesium zorgt voor een mooi glanzend blad.
  • Zorg om ziektes te voorkomen voor optimale groei: geef voldoende maar niet te veel water en meststoffen en verwijder afgevallen bladeren.
  • Geef rozen matig, maar regelmatig water. Beregen de tuin in de zomer liefst ’s morgens, zodat alles snel opdroogt; geef ’s avonds water alleen aan de voet van de plant om bladschimmels te voorkomen (’s nachts droogt de plant niet snel genoeg op).
  • Voorkom uitdroging. Herstel na uitdroging gaat zeer moeizaam of niet meer. Vervanging is dan dikwijls de enige optie.
  • Na half juli mag geen mest meer gegeven worden. De rozen groeien dan te lang door waardoor takken niet de tijd hebben om te rijpen voor de winter. De kans op vorstschade wordt dan groter.
  • De rozenrassen die in Nederland en België verkocht worden zijn goed tot zeer goed winterhard. Voor extra bescherming kunnen de planten in de herfst aangeaard worden. Ook kunnen ze bedekt worden met oude stalmest (paarden- of koemest) of compost die in het voorjaar ondergespit kan worden.

Snoeien en schonen

Een gouden stelregel in de rozenteelt: Snoeien doet bloeien en groeien! Dus durf de schaar ter hand te nemen!
Een regelmatige en doelgerichte snoei is belangrijk om uw rozen krachtig en gezond te houden. Alleen dan kunt u ieder jaar weer van een prachtige nieuwe bloei genieten.

Er zijn in principe twee snoeiperiodes: in het voorjaar voordat de struik gaat uitlopen en na de bloei.
Snoei altijd boven een oog dat wijst in de richting waarin je wilt dat de nieuwe tak gaat groeien.

We kunnen de rozen verdelen in twee groepen: eenmaal bloeiende rozen en doorbloeiende rozen. Eenmaal bloeiende rozen bloeien op 2-jarige takken, doorbloeiende rozen bloeien op eenjarige takken. Voor de snoei maakt dit een groot verschil. Grootbloemige, Floribunda en de moderne heesterrozen rozen zijn vrijwel allemaal doorbloeiend evenals de meeste nieuwere klimrozen

De snoei van doorbloeiende rozen

1 Voorjaars snoei

Het doel van de voorjaarssnoei is tweedelig: de struik verjongen en de struik vormgeven. Voorjaarssnoei is vooral belangrijk bij doorbloeiende rozen en verschilt per type roos.

Struikrozen

Kies maximaal 4 à 5 sterke, liefst eenjarige, takken goed verdeeld over de struik. Dit vormt de basis voor de struik tijdens het volgende groeiseizoen. Knip vervolgens alle andere takken tot aan de grond toe af.

Snoei vervolgens bij sterke groeiers als grootbloemige en Floribunda rozen de overgebleven takken terug op 2 à 3 ogen en bij kleinere soorten als patio en Polyantha rozen op 4 à 5 ogen.

Doorbloeiende heesterrozen

Bij heesterrozen is voorjaarssnoei in principe niet nodig: ze kunnen meerdere jaren doorgroeien en als ze te groot worden op 15 cm afgeknipt worden, eventueel machinaal. Op deze manier ontstaat een dichte begroeiing die onkruiden goed onderdrukt en weinig onderhoud verlangt, ideaal voor openbaar groen, voor de meeste tuinen echter minder geschikt. Heesterrozen kunnen ook behandeld worden als gewone struikrozen en op de hierboven beschreven manier gesnoeid worden.

Rugosa soorten kunnen beschouwd worden als doorbloeiende heesterrozen. Ze kunnen naar keuze ieder jaar gesnoeid worden of pas als ze voor hun toepassing te groot zijn geworden.

Stamrozen

Stamrozen worden op dezelfde manier gesnoeid als de struikrozen; kies maximaal 5 goed verdeelde sterke takken en knip de rest weg tot bij de stam. De overblijvende takken terugsnoeien op 3 à 5 ogen afhankelijk van de soort.

Doorbloeiende klimrozen

Klimrozen zijn in feite leirozen, ze klimmen niet vanzelf maar moeten aangebonden worden aan bijv. klimrek, rozenboog of pergola.

Klimrozen hebben meestal 2 à 3 jaar nodig om een goed gestel te vormen. Tijdens de voorjaarssnoei de sterke takken aanbinden en eventuele zijtakken terug knippen op ca. 2 ogen. Alle zwakke takken verwijderen. Als een goed gestel gevormd is de gesteltakken aanbinden, eventueel inkorten en de zijtakken terug knippen tot 2 ogen. Sterke nieuwe takken aanbinden om oude gesteltakken te vervangen. Zorg ervoor dat de gesteltakken elkaar niet kruisen. 

2 Snoei na de bloei

Het doel van deze snoei is het bevorderen van de herbloei, de plant hoeft geen energie te steken in het produceren van bottels. Knip de uitgebloeide tak af boven een oog dat naar de gewenste richting wijst ongeveer halverwege de tak. Dunne en zieke takken kunnen ook weggeknipt worden.

Als in de herfst bottels gewenst zijn mogen de uitgebloeide bloemen uiteraard niet verwijderd worden.

De snoei van eenmaal bloeiende rozen

Eenmaal bloeiende klimrozen

De belangrijkste groep van eenmaal bloeiende klimrozen zijn de Ramblers, zeer sterke groeiers die eenmaal per jaar zeer overdadig bloeien. Ook enkele voornamelijk oudere rassenklimrozen bloeien slechts een keer per jaar.

Tijdens de eerste 2 jaar wordt het gestel opgebouwd als bij doorbloeiende klimrozen.

Bij deze groep rozen is de voornaamste snoei na de bloei. De plant kan dan de rest van het jaar takken maken waaraan het volgende jaar een nieuwe overvloed aan bloemen verschijnt. Uitgebloeide takken afknippen tot op 1 à 2 ogen van de gesteltak. Eventueel een sterke nieuwe grondscheut aanbinden ter vervanging van een oude gesteltak. De rest van de grondscheuten afknippen.

Tijdens de voorjaarssnoei kunnen te lange takken ingekort en oude gesteltakken eventueel verwijderd worden.

Dit alles is vooral bij Ramblers zeer bewerkelijk en moeilijk uitvoerbaar omdat op grote hoogte zeer veel bloemtakken weggeknipt moeten worden.

Een alternatief is om de struik met de heggenschaar in vorm te knippen en verder te laten groeien zoals hij groeit. Als er na enkele jaren te veel dun en dood hout aan komt kan de struik na de bloei tot op 15 cm boven de grond afgeknipt worden. De plant kan dan nog nieuw schot maken van enkele meters waarop het volgende jaar bloemen groeien. Na 2 jaar is het weer een volgroeide struik.

Treurstamrozen (stamrozen waarop een klimroos geoculeerd is) zijn meestal ook eenmaal bloeiend. De rassen die het mooiste hangen zijn eenmaal bloeiende rozen. Ze worden gesnoeid als eenmaal bloeiende klimrozen.

De laatste jaren zijn er ook doorbloeiende Ramblerrozen gekweekt die daarvoor groeikracht hebben ingeleverd.

Eenmaal bloeiende Heesterrozen

Eenmaal bloeiende heesterrozen (wilde rozen, botanische rozen) worden in principe niet gesnoeid. De bottels vormen een belangrijke sierwaarde en vormen tevens een belangrijke voedselbron voor vogels. De uitgebloeide bloemen mogen dus niet verwijderd worden. Ter verjonging kunnen tijdens het voorjaar een of meer oude gesteltakken verwijderd worden.

In de herfst kunnen de takken van de struikrozen tot kniehoogte ingekort worden, dit voorkomt schade bij b.v. zware sneeuwval.

Afgevallen blad altijd verwijderen. Dit kan sporen bevatten van ziekmakende schimmels die in het voorjaar nieuw blad kunnen besmetten.

Als er takken uit de grond komen (of uit de stam van stamrozen) met een afwijkende kleur en/of vorm van het blad is dit (wortel)opslag van de wilde onderstam. Deze takken moeten zo volledig mogelijk verwijderd worden, ze belemmeren de groei van de roos.

Wilt u meer te weten komen over de roos? Bezoek het Rozenkenniscentrum, onderdeel van De Rozenhof, met een aanzienlijke bibliotheek van rozenboeken.

Op deze website vindt u een digitale rozenencyclopedie met foto’s en kenmerken van

ZIEKTEN EN PLAGEN IN ROZEN

Veel informatie betreffende ziekten en plagen in rozen vindt U via onderstaande link in een rijk geïllustreerde brochure uitgegeven door het Proefcentrum voor Sierteelt (PVS) in Vlaanderen.

LOGIN VRIJWILLIGERS

Op 25 mei is De Rozenhof vanaf 13.30 uur gesloten in verband met een bruiloft.