ANBI

Door het bestuur van Stichting Rozenhof Lottum is vanaf de beginjaren gekozen voor de promotie van een assortiment rozen dat in ons klimaat, zonder inzet van gewasbeschermingsmiddelen, goed gedijt. Naast rozen met het Nederlands -Belgisch certificaat “Excellence-rose” staan in de rozentuin van De Rozenhof ook rozen met het Duitse certificaat “ADR-Rose”. De rozen met deze certificaten hebben bewezen duurzaam te zijn en in het gebruik het milieu niet te belasten. In de rozentuin van De Rozenhof worden dan ook geen milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Wij willen hiermee de bezoekers laten zien dat het ook anders kan. Het is een kwestie van een roos uit het juiste assortiment kiezen.

Voordelen ANBI-status
Dankzij het feit dat Stichting Rozenhof Lottum de ANBI-status heeft, zijn schenkingen en legaten uit erfenissen, voor de stichting, vrij van schenkbelasting respectievelijk erfbelasting. Daarnaast vormen de giften aan de stichting voor de schenker een aftrekbare last in zijn of haar belastingaangifte en krijgt hij/zij mogelijk een belangrijk deel van de gift terug via de belastingdienst.

Daarnaast geniet Stichting Rozenhof Lottum dankzij deze ANBI-status nog enkele voordelen op het gebied van Vennootschapsbelasting, Energiebelasting en Overdrachtsbelasting.

Beloningsbeleid
Stichting Rozenhof Lottum bestaat louter uit vrijwilligers. Dit geldt zowel voor het bestuur als de werkgroepleden. Aangezien de stichting enkel uit vrijwilligers bestaat is het beloningsbeleid niet van toepassing.

LOGIN VRIJWILLIGERS

Op 25 mei is De Rozenhof vanaf 13.30 uur gesloten in verband met een bruiloft.